Privacyverklaring

Corpus nostra respecteert en beschermt uw privacy.

Met deze verklaring willen wij u volledig informeren over de gegevens, die U ons toevertrouwt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elk persoon, die van onze diensten gebruik maakt.

Coprus nostra verbindt er zich toe de Europese vergadering van 25 mei 2018. Dit is de algemene vergadering betreffende de gegevensbescherming of GDPR genoemd na te leven en toe te passen.

Hoe verwerken wij U persoonsgegevens?

Als U zich aanmeldt als klant voor een behandeling, dan vragen wij Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres en dit voor de verwerking van onze administratie, boekhouding en het bijhouden van statistieken.

Daarnaast vragen wij U ook uw ziektes, operaties, medicatiegebruik, fysische en psychische toestand en dit om een efficiƫnte en verantwoorde behandeling te kunnen aanbieden.

Al deze gegevens worden zolang bewaard als dit nodig is voor de behandeling.

Al deze gegevens worden enkel met toestemming van de betrokken persoon, doorgegeven aan derden.

De klant kan steeds deze gegevens komen inkijken, ze laten wijzigen of schrappen.

Pin It on Pinterest